Els professionals que han treballat amb Soldevila tenen una opinió propia de la seva experiencia amb nosaltres:
L'ofici de fuster és un treball artesanal que pren un significat molt important quan s'afegeixen criteris de quantitat, qualitat, preus i temps d'execució. Personalment i en nom de Contratas y Obras els felicito pel nivell de producció que la seva empresa és capaç de donar i espero que aquesta colaboració es pugui mantenir durant molts anys.

Joan Santaliestra
Director de Producció de Contratas y Obras
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 info@soldevila.es © Soldevila 2018 Notes legals Zoo Studio